Bestyrelse

Formand

Lotte Christensen

Tlf: 22 50 87 18

Mail: lc.bredstrup@gmail.com

På valg 2024

 

Næstformand

Lene Rosenfeldt

Tlf.: 29 46 30 31

Mail: lenejmollerr@gmail.com

På valg: 2025

 

Kasserer

Susanne L. Andersen

På valg: 2024

 

 

Sekretær

Jette Dall 

På valg: 2024

 

Bestyrelsesmedlemmer

Karen Deleurant

 På valg: 2025

Suppleanter

Mette H. Nielsen

På valg: 2024

Pia Goth     

På valg: 2024

Bilags kontrollant

Kirsen Gade

På valg: 2024

Bilags kontrolsnt supplant

Anni Andersen

På valg: 2024