Næstformand

Lene Rosenfeldt

Tlf.: 29 46 30 31

Mail: lenejmollerr@gmail.com

På valg: 2025